Conga

Conga (xitsonga) je južnobantujski jezik, ki ga govori 2 milijona ljudi v Južnoafriški republiki, največ v provinci Limpopo, nekaj tudi v provincah Guateng in Mpumalanga, ter 1,5 milijona ljudi v Mozambiku, 100 000 v Zimbabveju in 19 000 v Svaziju. Jezika, ki sta še najbližja congi, sta ronga, ki ga govorijo v okolici Maputa, in cva, ki ga govorijo v okolici Inhambaneja v Mozambiku. Conga torej spada v podskupino jezikov cva-ronga.

Conga ima več različic. V Južnoafriški republiki se predpona xi- izgovarja kot [ši], v Zimbabveju kot [či]. V Južnoafriški republiki ohranjajo in izgovarjajo soglasniške sklope, kot so nk, mp, ns, v Zimbabveju jih opuščajo. Npr.: nkhensa : khesa “hvala”, nyimpi : nyipi “vojna”, nsiha : siha “žila”. X se v standadni congi izgovarja kot [š], c kot [č], sw/sv kot žvižgajoči glas. Na vsa narečja je vplivala zulujščina, v Zimbabveju tudi ndebelščina, zato ima conga tudi tleske, pravzaprav samo en tlesk za vse različice izposojenih tleskov, npr. v besedah: ngqondo “spomin”, gqoka “obleka”, ncingo “telefon”, mugqivela “sobota”. Conga spada tudi med tako imenovane žvižgajoče jezike, podobno kot šonščina, zaradi posebne izgovorjave sklopov sv, tsv, dzv.

Besedni red je osebek – predmet – povedek. Samostalniških razredov je sedem. Nedoločniki imajo predpono ku- in se končajo z -a, ku chava »bati se«, ku tsaka »biti srečen«, ku rhandza »ljubiti«, izjema je ku ri »reči«.

Veliko je prevzetih besed iz angleščine, npr. thelevhixini »televizija«, rhediyo »radio«, gilazi »steklo«, sokisi »nogavice«, tliloko »ura«, tudi iz afrikanščine, npr. fasitere »okno«, lepula “žlica”, kereke “cerkev”, tafula "miza”.

V Bibliji zasledimi knjižno različico byela »reči«, toda pogovorno se uporablja dzvela / dyela.

 

 

"Iz Saškovega slovarčka"

Žoga je okrogla. Bolo i ya rhandzavula.

Napad je najboljša obramba. Ku hlasela hi kona ku tisirhelela ka matimba.

Kdor ne da, dobi. Loyi a nga nyikiki, wa yi kuma.


Sreča je na strani hrabrih. Nkateko wu na lava va nga na ntiya-nhlana.

Kdor ne skače, ni Slovenec! Loyi a nga tluleku, a hi muSlovene.
 

Pesem v congi:

Klemen Pisk

Wanuna na mhisi
Puščavnik in volk

Wanuna u tsarile ndzelekano e misaveni, hi loko aku ka mhisi:
Puščavnik je na peščena tla narisal črto in rekel:
"U nga tluli ndzelekano lowu."
"Čez to črto ne smeš."
A thlela a tsala rhandavula, aku:
Potem je narisal krog, rekoč:
"U fanele u tshama endzeni ka rhandavula leri,
V tem krogu moraš ostati. 
u nga ri tlula kambe unga tluli ndzelekano."  
Lahko ga prestopiš, samo ne čez črto."
Kutani ku fika moya lowukulu,
Prišel je vihar
hiloko ndzelekano wu nyamalala.
in črta je izginila. 
Mhisi a ya ha yimile endzeni ka rhandavula.
Volk je stal v krogu.
Xirhami na mpfula a swi yi karhatile,
Mraz in deževja sta ga izčrpala,
kambe yi nga tshukunyuki.

toda on se ni premaknil.

A yi nga swi tivi leswaku ndzelekano waha rikona kumbe a wa ha ri kona,
Ni vedel, ali črta obstaja tudi takrat,
tani hi leswi a wunga ha vonakali e misaveni.
ko ni več zarisana v pesku.

Prevedel Lopedius Mukwana

Poslušaj pesem v congi (bere Lopedius Mukwana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne besede in fraze:

Ljubim te. Ndza ku rhandza.
Ljubiš me.Wa ndzi rhandza.
Poznamo te. Ha ku tiva.
Poznajo me. Va ndzi tiva.
Hočem denar. Ndzi lava Mali.
Delamo ves dan. Hi tirha siku hinkwaro.
Koga iščete? Mi(u) lava mani?
On/a zna hoditi. U kota ku famba.
Vstopam v hišo. Ndzi nghena (e)ndlwini.
Mi ravno delamo. Ha tirha sweswi.
Vstopil sem v hišo. Ndzi nghenile ndlwini.
Delali smo cel dan. Hi tirhile siku hinkwaro.
Pozabil sem. Ndzi rivale.
Utrujen sem.Ndzi karhele.
Pridi sem. Tana haleno.
oseba munhu
 ljudje vanhu
fant mufana
fantje vafana
Kaj praviš? U ri yini?
Vsem vam pravim. Ndzi ri ka n’wina.
Pravijo, da sem nor. Va ri ndza penga.
Kaj pravijo? Va ri yini?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 
       

klemen.pisk.net