Afrikanščina

Afrikanščina je za zulujščino in koščino tretja po velikosti med 11 uradnimi jeziki Južnoafriške republike. Izvira iz nizozemščine, ki so jo govorili prišleki v sedemnajstem stoletju. Sodi v nizkofrankovsko skupino jezikov, v katero spada tudi nizozemščina. Govorijo jo predvsem v Južnoafriški republiki (6 milijonov) in Namibiji (230 000). Jezik uporabljajo Afrikanerji in mešanci zlasti v Severni in Zahodni Kaplandiji, kjer jo v domačem okolju uporablja 68% oziroma 55% prebivalstva.

Nizozemski sklop <ij> se v afrikanščini piše z enim samim znakom kot <y>. Nekaj kratkih besed se piše z apostrofom na začetku, na primer nedoločni člen 'n. Apostrof se izgovarja kot polglasnik. Te besede se vedno pišejo z malo, tudi če so na začetku stavka, naslednja beseda pa z veliko.

Afrikanščina ima veliko izposojenk iz portugalščine, malajščine, bantujskih in kojsanskih jezikov, vseeno pa jo lahko Nizozemci dobro razumejo. Do poznega 19. stoletja je veljala za narečje nizozemščine, nato pa je obveljala za poseben jezik.

Za afrikanščino je značilno dvojno zanikanje (Die een wat nie spring, is nie Slovene nie. "Kdor ne skače, ni Slovenec.")

Med nedoločnikom in sedanjiško obliko glagola ni razlike, izjema sta glagola "biti" in "imeti" (wees > is, hê > het).

Glagoli se za razliko od nizozemščine in angleščine ne spregajo, prim. glagol biti

afrikansko nizozemsko angleško
ek is ik ben I am
jy/u is jij/U bent you are
hy/sy/dit is hij/zij/het is he/she/it is
ons is wij zijn we are
julle is jullie zijn you are
hulle is zij zijn they are

Namesto navadnega preteklika se uporablja samo sestavljeni pretekli čas ('n Kluisenaar het 'n lyn getrek in die sand en gesê: "Puščavnik je na peščena tla narisal črto in rekel:"),  preteklo glagolsko obliko imajo samo modalni glagoli in glagoli "misliti", "imeti", "vedeti" (dink - dag/dog, het - had, weet - wis).

 

 

"Iz Saškovega slovarčka"

Žoga je okrogla. Die bal is rond.

Napad je najboljša obramba. Aanval is die beste verdediging

Kdor ne da, dobi. Die een wat dit nie gee nie, kry dit.

Sreča je na strani hrabrih. Die fortein is aan die kant van die brawe mense.

Kdor ne skače, ni Slovenec! Die een wat nie spring is nie Slovene nie.

 

Pesem v afrikanščini:

Klemen Pisk

Die kluisenaar en die wolf

'n Kluisenaar het 'n lyn getrek in die sand en gesê:
 Puščavnik je na peščena tla narisal črto in rekel:
"Jy mag nie die lyn oorsteek nie."

 "Čez to črto ne smeš."
Hy het verder 'n sirkel getrek terwyl hy sê:
Potem je narisal krog, rekoč:
"Jy moet binne die sirkel bly.

V tem krogu moraš ostati. 
Jy mag dit oorsteek, maar nie oor die lyn gaan nie".
Lahko ga prestopiš, samo ne čez črto."
Toe kom 'n storm en die lyn verdwyn.
Prišel je vihar in črta je izginila. 
Waarna 'n wolf in die sirkel bly staan.
Volk je stal v krogu.
Hy was uitgeput van die koue en die reёn,
Mraz in deževja sta ga izčrpala,
maar het steeds nie beweeg nie.
toda on se ni premaknil.
Hy was onseker of die lyn nog bestaan,
Ni vedel, ali črta obstaja tudi takrat,

noudat dit nie meer in die sand getrek is nie.
ko ni več zarisana v pesku.

Prevedel Maxwell Norman Atterbury

(NALOGA: Poišči vse primere afrikanskega dvojnega zanikanja v pesmi!)

Poslušaj pesem v afrikanščini (bere Mathew Nel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne besede in fraze:

Zdravo! Hallo!
Dobro jutro! Goeiemôre!
Dober dan! Goeiemiddag!
Dober večer! Goeienaand!
Dober dan, gospod /gospa! Goeiedag meneer/mevrou!
Kako si? Hoe gaan dit met jou?
Kako ste? Hoe gaan dit met u?
Dobro sem. Dit gaan goed met my.
Hvala, dobro. Goed dankie.
Na svidenje. Totsiens
Me veseli, da sva se spoznala. Aangename kennis.
Srečno! Voorspoed.
Srečno pot! Veilige reis.
Da. Ja.
Ne. Nee.
Prosim. Asseblief.
Hvala! Dankie.
Žal mi je. Ek is jammer.
Ljubim te. Ek is lief vir jou.
Koliko to stane? Hoeveel kos dit?
Kaj počneš? Wat doen jy?
Kaj je to? Wat is dit daardie?
Koliko je ura? Hoe laat is dit?
Kaj je to? Wat is dit?
Kam greš? Waarheen gaan jy?
Kje je...? Waar is ...?
Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet,deset. Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, agt, nege, tien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 
       

klemen.pisk.net