Angleščina v JAR

Angleščina je materni jezik za približno 10% prebivalstva Južnoafriške republike, ena tretjina med njimi ni belcev, temveč so to črnci, mešanci in Azijci. 45 % prebivalcev JAR uporablja angleščino v šoli, pri uradovanju in za medsebojno sporazumevanje. Rojeni govorci bantujskih jezikov se v šoli sicer učijo svojega jezika, toda ostali predmeti potekajo v angleščini. Šele ko bodo učbeniki napisani tudi v bantujskih jezikih in pripravljena ustrezna terminologija, se bo angleščina umaknila in v učnem programu dobila status tujega jezika, kakršnega ima npr. v Sloveniji. Za to si močno prizadevajo vse od srede devetdesetih let, vprašanje pa je, kdaj se bo to v resnici zgodilo.

Poleg uradne angleščine obstaja še več različic: črnska južnoafriška angleščina, indijska angleščina, angleščina mešancev in afrikanska angleščina.

Posebne značilnosti južnoafriške angleščine se kažejo v naslednjih skladenjskih prvinah:

I'm busy cooking. Kuham. (Raba besedice busy v običajnih stavkih.)

Now-now. Takoj. / Kmalu. (Reduplikacija, značilna za bantujske jezike.)

He was carrying a luggage. Nosil je prtljago. (Raba nedoločnega člena za neštevne samostalnike.)

I can be able to do it. To lahko naredim. (Raba can be able namesto can.)

I'm gonna buy me a new car. Kupil si bom nov avto.

I did tell him to come. Rekel sem mu, naj pride. (Raba do in did v nepoudarjenih stavkih.)

I don't know what's that. Ne vem, kaj je to. (Besedni red v odvisniku ni spremenjen, kar je značilnost indijske angleščine.)

Južnoafriška angleščina ima veliko slengovskih besed, ki so vzete iz drugih južnoafriških jezikov. Iz afrikanščine npr.: baas “šef”, bra “stari (prijatelj)”, domkop “idiot”, nooit “nikoli”, tet »joški«; iz kojsanskih jezikov: dagga “marihuana”, gogga »hrošč«; iz zulujščine: yebo »da«,  muti »zdravilo«.

 

 

"Iz Saškovega slovarčka"

Žoga je okrogla. The ball is round.

Napad je najboljša obramba. The attack is the best defense.

Kdor ne da, dobi. If you don't score, they will.


Sreča je na strani hrabrih. Fortune favors the brave.

Kdor ne skače, ni Slovenec! Jump, if you're Slovenian.
 

Pesem v angleščini:

Klemen Pisk

The Hermit and the Wolf
Puščavnik in volk

A hermit drew a line in the sand and said:
Puščavnik je na peščena tla narisal črto in rekel:
"You may not cross this line."
"Čez to črto ne smeš."
Then he drew a circle saying:
Potem je narisal krog, rekoč:
"You must stay in this circle.
V tem krogu moraš ostati. 
You can cross it, but not over the line."  
Lahko ga prestopiš, samo ne čez črto."
Then the tempest came and the line disappeared.  
Prišel je vihar in črta je izginila. 
A wolf was standing in the circle.
Volk je stal v krogu.
Cold and rain had exhausted him,
Mraz in deževja sta ga izčrpala,
but he did not move.

toda on se ni premaknil.

He did not know whether the line still exists,
Ni vedel, ali črta obstaja tudi takrat,
when it is no longer drawn in the sand.
ko ni več zarisana v pesku.

Prevedla Vesna Zevnik

Poslušaj pesem v angleščini (bere Michelle Alger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne besede in fraze:

Haw wena! Česa ne poveš!
Laduma! Zadel je gol!
bonehead Afrikaner
Cherps! Pazi!
cozzie kopalke
jukka lenuh
lift dvigalo
speak goat govoriti afrikansko
connection prijatelj
canyon crab Afrikaner
hundreds dobro
Dutchman Afrikaner
Voetsêk! Poberi se!
siff grdo
I give rocks about your concerns! Požvižgam se na tvoje stvari.
chot kurba
giyn peder
Skommel(draadtrek) masturbirati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 
       

klemen.pisk.net